Viser arkivet for juli, 2016

Med vind i håret

Slåpetornstjertvinge Thecla betulae
(rødlistet, NT (nær truet))

modnes i åkeren

På ei rose

Dette var en av dem jeg “hilste” på i sommerferien ( tatt med kompaktkamera ), en rugg på ca 6 meter.

.